SPELEND LEREN DEEL 3 – OPDRACHTEN MET RIETJES VAN PAPIER (DEEL III)

€ 34,50

OPDRACHTEN MET RIETJES VAN PAPIER
In deel 3 van deze reeks vindt u 17 opdrachten verdeeld over zes gebieden: Torens bouwen, boten en vlotten, bruggen, huizen, vliegtuigen en parachutes, en tenslotte redden we ook nog eieren! Dit keer werken we met rietjes van papier, aangevuld met eenvoudige materialen als papier, plakband, karton, touw en dergelijke.
Het leerdoel van de lessen is zoals in al onze opdrachten: het ontwikkelen van zelfinzicht bij de leerlingen, wat betreft hun eigen leerhouding, hun vermogen tot samenwerken en hun eigen denk- en leerproces. Bij elke opdracht vindt u aandachtspunten voor het observeren van de werkwijze van uw leerlingen. Ook de leerpunten van de betreffende opdracht zijn aangegeven voor de nabespreking.